La Font de Quart de les Valls

La Font de Quart de les Valls. Ruta de las aguas del Campo de Morvedre. Incluye planos.

Història, art i cultura

El patrimoni de l’aigua és un dels atractius més importants que tenim a Quart de les Valls. El seu màxim representant és la Font de Quart (dita també de la Vall de Segó, perquè gràcies a ella es reguen tot els pobles que conformen la subcomarca del Camp de Morvedre i també Almenara). D’aquest brollador, que va ser utilitzat segurament pels romans, tragueren també profit els musulmans, i en època cristiana, Jaume I la va mencionar al seu Llibre dels Fets, mentre preparava la conquesta de València. Posteriorment, la Font ha estat descrita per historiadors i geògrafs com per exemple Cavanilles o el Dr Juan Vilanova y Piera, entre molts altres i s’han fet tot un seguit de dibuixos i plànols.

Fig. 1. Plànol de la Font de Quart (1786). ES.462508. ARV (Arxiu del Regne de València) MiP. Mapas y Planos, número 73.

Segons les imatges que mostren el circuit…

View original post 1,143 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s